De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die sinds mei 2018 van kracht is. De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens van individuen te versterken. Dit is van groot belang voor verenigingen en brancheorganisaties, aangezien zij vaak over gevoelige informatie van hun leden beschikken.

Verenigingen en brancheorganisaties moeten zich houden aan de AVG omdat ze vaak persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om contactgegevens, financiƫle informatie of gevoelige gegevens zoals gezondheidsinformatie. Door de AVG moeten deze organisaties ervoor zorgen dat deze gegevens op een veilige manier worden behandeld, en dat leden op de hoogte zijn van hoe hun gegevens worden gebruikt.

Daarnaast moeten verenigingen en brancheorganisaties ook voldoen aan de verplichtingen van de AVG zoals het aanbieden van inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens op verzoek. Ook moeten zij een register bijhouden van de verwerkingen van persoonsgegevens en moeten zij incidenten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot boetes en reputatieschade. Verenigingen en brancheorganisaties moeten er daarom voor zorgen dat ze voldoen aan de AVG om de privacy van hun leden te beschermen en om te voldoen aan de wetgeving. Dit kan door bijvoorbeeld het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), het opstellen van een verwerkingsregister en het bijhouden van een incidentenprotocol.

In samenvatting, Verenigingen en branche organisaties zijn verplicht om aan de AVG wetgeving te voldoen, omdat zij vaak gevoelige informatie van hun leden bezitten. Dit is van groot belang voor de bescherming van persoonsgegevens en kan leiden tot boetes en reputatieschade als men hier niet aan voldoet. Zij moeten daarom zorgen voor een veilige behandeling van persoonsgegevens, en voldoen aan de verplichtingen van de AVG.

 

 

Log in in om de kortingscode te zien. Nog geen account?

Meld je aan voor ZO Collectief!