NVPB Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) biedt verschillende voordelen voor bedrijven die actief zijn in de plaagdierbeheersing en curatieve houtbescherming:

  1. Beleidsinvloed: De NVPB maakt de gevolgen van politieke en beleidsmatige ontwikkelingen duidelijk en inzichtelijk voor uw bedrijfsvoering.
  2. Kwaliteitsstandaarden: Lidmaatschap garandeert dat uw dienstverlening voldoet aan alle actuele kwaliteitseisen.
  3. Informatievoorziening: Leden worden op de hoogte gehouden van de onderwerpen waarop overheidsinspecties controleren.
  4. Technische, Juridische en Financiële Kennis: Leden hebben toegang tot actuele technische, juridische en financiële kennis.
  5. Belangenbehartiging: De belangen van leden worden op professionele en deskundige wijze behartigd, zowel op nationaal als Europees niveau.
  6. Stem in de Branche: Leden hebben de mogelijkheid om hun mening te geven, waardoor zij zowel binnen als buiten de vereniging worden gehoord.
  7. Promotie en Lobby: Alle promotie- en lobbyactiviteiten worden door de NVPB gecoördineerd voor de gehele branche.
  8. Netwerkbijeenkomsten: Leden kunnen gratis deelnemen aan NVPB-netwerkbijeenkomsten die drie keer per jaar plaatsvinden.

De NVPB biedt drie vormen van lidmaatschap aan: het volledig lidmaatschap, het aspirant-lidmaatschap en het kennismakingslidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap staat open voor bedrijven die korter dan twee jaar in Nederland actief zijn op het gebied van plaagdierbeheersing, terwijl het kennismakingslidmaatschap bedoeld is voor bedrijven die nog niet eerder lid zijn geweest van de NVPB. Voor het volledige lidmaatschap moet een bedrijf voldoen aan strikte eisen om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen, zoals het hebben van een bedrijfsruimte die voldoet aan de geldende milieuvoorschriften en medewerkers met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.

Deze voordelen en lidmaatschapsvormen maken het NVPB-lidmaatschap aantrekkelijk voor bedrijven in de plaagdierbeheersingssector, aangezien het ondersteuning biedt in zowel bedrijfsvoering als professionele ontwikkeling en netwerkmogelijkheden

NVPB

Log in in om de kortingscode te zien. Nog geen account?

Meld je aan voor ZO Collectief!