Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

De NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) waarborgt de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van vastgoedtaxateurs. Ze registreren taxateurs, stellen gedrags- en beroepsregels vast, en houden toezicht op naleving hiervan. Het NRVT zorgt voor permanente educatie en heeft een eigen tuchtrechtstelsel. Hun missie is het publieke belang te dienen door betrouwbare en objectieve vastgoedwaarderingen te bevorderen. Kernwaarden zijn deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit.

Het inschrijven bij NRVT biedt tal van voordelen voor vastgoedtaxateurs. Door registratie toont u uw deskundigheid en betrouwbaarheid, wat vertrouwen wekt bij opdrachtgevers. U wordt opgenomen in het online register, wat uw zichtbaarheid vergroot en u in aanmerking laat komen voor specifieke opdrachten. Bovendien verplicht u zich aan onafhankelijk tuchtrecht en mag u de beschermde titel Register-Taxateur (RT) voeren. Deze inschrijving helpt u zich te onderscheiden als een betrouwbare en gekwalificeerde professional in de vastgoedsector.

Inschrijven

Log in in om de kortingscode te zien. Nog geen account?

Meld je aan voor ZO Collectief!