Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland zijn verplicht lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB bewaakt en bevordert de kwaliteit van het notariaat en behartigt de belangen van haar leden.

Ondersteuning bij beroepsuitoefening

De KNB helpt (kandidaat-)notarissen bij het uitoefenen van hun beroep. De beroepsorganisatie houdt haar leden op de hoogte van wetswijzigingen en ontwikkelingen in het vakgebied. De KNB zorgt dat (kandidaat-)notarissen zich bijscholen via het cursus- en opleidingsprogramma. Zo blijft hun kennis up-to-date en leren zij nieuwe vaardigheden. (Kandidaat-)notarissen kunnen voor praktijkvragen over bijvoorbeeld dienstweigering of de geheimhoudingsplicht terecht bij de juristen van de KNB.

Verder ondersteunt de KNB het notariaat met ICT-voorzieningen, zoals het Platform Elektronische Communicatie (PEC). Aan het platform zijn meer dan 20 applicaties gekoppeld, waarmee (kandidaat-)notarissen hun digitale processen snel, efficiënt en veilig kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan ketenprocessen, het verifiëren van identiteitsbewijzen of het registreren van akten.

Bij een goed notariaat horen tevreden cliënten. Om die reden bemiddelt de KNB bij conflicten tussen cliënt en notaris.

Regels en toezicht

De KNB stelt beroeps- en gedragsregels op waar (kandidaat-)notarissen zich aan moeten houden. Ieder notariskantoor wordt eens per drie jaar door een daartoe opgeleide collega-notaris getoetst. Beroepsgenoten kunnen het best beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt. Met de verbeterpunten gaat het notariskantoor aan de slag.

Als wordt vermoed dat een (kandidaat-)notaris niet integer handelt, volgt nader onderzoek. Eventueel dient de KNB een klacht in bij de tuchtrechter (de kamer voor het notariaat). (Kandidaat-)notarissen staan verder onder controle van het Bureau Financieel Toezicht.

Log in in om de kortingscode te zien. Nog geen account?

Meld je aan voor ZO Collectief!