Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. De vereniging ondersteunt en verbindt ondernemers in de logistieke- en transportsector.

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.

De missie van TLN

  • TLN is dé ondernemersorganisatie voor in Nederland gevestigde bedrijven in de logistiek- en transportsector.
  • TLN staat voor optimalisatie van goederenstromen en logistieke ketens.
  • TLN gaat voor een sterke, duurzame economie, nu en in de toekomst.

Activiteiten

TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder.

Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen.

Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief hoogwaardige collectieve en individuele diensten.

Log in in om de kortingscode te zien. Nog geen account?

Meld je aan voor ZO Collectief!